מאמרים

טחורים ופיסורה - חלק שני

בעיה נפוצה אשר עשויה להיות מלווה בכאב, דימום או גירוד טורדני, תופעה בלתי נעימה בעליל, אך בלתי מסוכנת. ורידים אשר מתנפחים בתוף התעלה האנאלית עשויים ליצור טחורים פנימיים. ורידים אשר מתנפחים ליד פתח פי הטבעת עשויים ליצור טחורים חיצוניים, קיימת תופעה של טחורים פנימיים וחיצוניים בו זמנית, אולם הטיפול הרפואי עושה הבחנה בדרך כלל בין טחורים חיצוניים ופנימיים. טחורים מופיעים אצל אנשים רבים, אצל חלקם, תהיה זו אפיזודה חד פעמית. אצל אנשים רבים הטחורים מהווים תופעה כרונית וחלק משגרת החיים.
מה גורם לטחורים?

לחץ על הורידים באזור פי הטבעת או אגן הירכיים. בדרך כלל, רקמה בתוך פי הטבעת מתמלאת דם כדי לסייע. אם אתם מייצרים מאמץ ולחץ מודעיים בכדי להשיג יציאה, קרוב לוודאי שהלחץ המוגבר על כלי הדם באזור פי הטבעת, גרם להתנפחותם ומהווה הבסיס להופעת טחורים.
שלשול או עצירות כרוניים עלולים גם הם להוביל ללחץ על כלי הדם בתעלה האנאלית.
נשים הרות עשויות לסבול מטחורים בשני השלישים האחרונים של ההריון. הסיבה לכך היא הלחץ המופעל על אגן הירכיים. בנוסף, המאמץ בזמן הלידה עשוי ליצור לחץ ועודף דם אשר עשויים להוביל לטחורים. עודף משקל יכול להוביל גם הוא לטחורים. ככלל לשמר מצב של עודף משקל כרוני וגבוה מאד, זו ממש רשלנות רפואית. הטיפול בטחורים הוא פשוט, הוא איננו הסרת שיער, אך הוא פשוט במהותו. ישנם שיאמרו כי במקרים מסוימים, הסרת שיער תהיה נעימה לא פחות.

חזרה לחלק ראשון